PEŁEN WYKAZ AKT ZBIORU ARCHIWALNEGO

KOMISJI HISTORYCZNEJ CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP:

   1. Materiały Naczelnictwa i Komend Chorągwi
   2. Materiały hufców z terenu Chorągwi Poznańskiej i Wielkopolskiej
   3. Materiały Drużyn Harcerskich
   4. Materiały dotyczące zuchów, Kół Przyjaciół Harcerstwa i innych zespołów
   5. Materiały z okresu okupacji niemieckiej na Ziemi Wielkopolskiej
   6. Wydawnictwa zwarte - biblioteka
   7. Czasopisma
   8. Fonografia
   9. Ikonografia
   10. Spuścizny, materiały, relacje instruktorów
   11. Materiały harcerskie różne
   12. Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 - materiały
   13. Ł. Materiały różne dot. m.in. harcerstwa

   14. Nieruchomości

powrót strona główna