Związek Harcerstwa Polskiego

KOMISJA HISTORYCZNA

CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hm. Paweł Napieralski

p.o. Przewodniczący Komisji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hm. Halina Świtalska

członkini Prezydium

 

hm. Zbigniew Pilarczyk
Przewodniczący
Sekcji Wydawniczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

phm. Stanisław Maj

Kierownik Archiwum i Biblioteki

hm. Marian Derda
Sekretarz Komisji