Związek Harcerstwa Polskiego

KOMISJA HISTORYCZNA

CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KALENDARIUM CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ

Słowo wstępne       

           Jednym z celów Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP – od początku jej istnienia - było między innymi zachowanie pamięci o wszelkich działaniach harcerstwa wielkopolskiego. Jeszcze do niedawna wydawało się, że szczególnej uwagi wymagają czasy odległe, sprzed kilkudziesięciu laty, po których odchodzą ich bezpośredni współtwórcy, ale i giną wszelkiego rodzaju dokumenty. Tak to już jest, że historia kojarzy nam się z bardzo zamierzchłymi dziejami. W mniemaniu jeszcze wielu ludzi musi upłynąć wiele lat, aby wydarzenie mogło zostać nazwane historycznym. W pewnym sensie to prawda. Czas daje nam możliwość lepszego, “spokojniejszego” spojrzenia, a przede wszystkim – ocenienia przeszłości. Ale żeby ocenić, musimy posiadać bieżący zapis każdego wydarzenia.

            Podjęte przez Komisję Historyczną prace nad przygotowaniem “Historii harcerstwa wielkopolskiego” uświadomiły, że paradoksalnie łatwiej jest dzisiaj pisać o początkach harcerstwa niż o tym, co działo się dosłownie lub w przenośni “wczoraj”. Fakty sprzed kilku czy kilkunastu laty zacierają się i nie jesteśmy tak naprawdę pewni ich przebiegu. A wszystko dlatego,
że nie przywiązujemy wagi do zapisu tych wydarzeń, traktując je za takie normalne i nie zasługujące (w tym momencie) na pamięć.

            Aby temu choćby w części zapobiec, proponujemy “Kalendarium”. Zamiarem naszym jest, aby od tego roku regularnie każdego grudnia lat następnych móc oddać do rąk zainteresowanych wykaz “czynności Chorągwi Wielkopolskiej ZHP”. Nazywam je czynnościami, bowiem wydaje się, że określenie to odzwierciedla różnorodność zapisów tutaj dokonywanych. Wierzymy w to, że ów lakoniczny rejestr faktów pozwoli na potraktowanie ich jako swoistego zaczynu do stworzenia monografii działania harcerstwa na Ziemi Wielkopolskiej.

            Jestem przekonany, że materiał ten zdopinguje wszystkie środowiska harcerskiego działania do składania informacji o swych przedsięwzięciach. Jeśli nie chcecie, aby Wasza praca przeszła bez echa – piszcie i pamiętajcie, że miejsca w naszym “Kalendarium” nigdy nie zabraknie.

hm. Zbigniew Pilarczyk

Roczniki Kalendarium