Związek Harcerstwa Polskiego

KOMISJA HISTORYCZNA

CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seria I - Monografie

Antoni Nowak

Komisja Dostaw Harcerskich - KaDeHa

Jerzy Osiecki

Koło Starszoharcerskie im. Krzysztofa Żegockiego

Jadwiga Stasiewska-Laurentowska

Ruch Zuchowy W Wielkopolskiej Chorągwi Harcerek W Latach 1922 - 1948

Izabela Budzińska-Kozłowska

" Czuj-Duch" Czasopismo Harcerskie 1922-1926

Antoni Nowak

Skauting - Harcerstwo Polskie W Berlinie 1912-1939

Bożena Michalska

Harcerskie Życie Muzyczne W Poznaniu 1945-1980

Józef Derda

6 Poznańska Drużyna Skautowa - 1 Lotnicza Drużyna Harcerzy 1912-1982 część I 1912-1944

Tadeusz Świątkowski

Działalność Artystyczna 2 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Kazimierza Wielkiego w latach 1945 - 1951

Kazimierz Koczorowski

50 lat 4 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Władysława Jagiełły 1912 - 1962

Józef Derda

6 Poznańska Drużyna Skautowa - 1 Lotnicza Druzyna Harcerzy1912-1982 część II 1912-1944

Danuta Piotrowska-Szulczewska

Wielkopolska Chorągiew Harcerek 1912 - 31 VIII 1939

Tomasz Naganowski
Barbara Stachurska

Kalendarium Piatki Poznańskiej im. Ks. Józefa Poniatowskiego 1913 - 1993

Antoni Nowak

Skauci Poznańscy W Walce O Polskość I Niepodległość
1911 - 1920

Marian Pietrzykowski

działalność Sekcji Bibliograficzno-Archiwalnej Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP 1980 - 2000

Seria II - Źródła

 

Straty osobowe Wildeckiego Hufca ZHP Chorągwi Wielkopolskiej 1939 - 1945

Maria Czekalska

Harcerski Ruch Wydawniczy 1945 - 1949

Józef Derda
Danuta Więcek

Harcerskie Miejsca Pamięci Chorągwi Poznańskiej ZHP

Józef Derda

Sztandary harcerskie na ziemi wielkopolskiej w 80-leciu ruchu harcerskiego
Część I - Okres b.zaboru pruskiego i II Rzeczypospolitej

Józef Derda

Sztandary Harcerskie na ziemi wielkopolskiej w 80-leciu ruchu harcerskiego
Część II - Okres intensywnego rozwoju i podciętych skrzydeł

Seria III - Wspomnienia

Marian Sklepik

Operacja 1001 - Frombork

Wanda Nowak

Stosowanie elementów metodyki zuchowej w tajnym nauczaniu w czasie okupacji hitlerowskiej

Henryk Blimel

Okupacyjne harce Szare Szeregi w Buku w okresie okupacji 1936 - 1945

Henryk Blimel

Wspomnienia bukowskiego harcerza z lat 1945 - 1957

Seria IV - Biografie

Izabela Lorenz

Adam Dźwikowski jako nauczyciel i działacz ruchu zuchowego

Seria V - Materiały

Mieczysław Kieliszewski

20 Poznańska Drużyna Harcerzy im. gen. J.L.Sowińskiego 1918 - 1949

Bogusław Kowalczyk

Szesnastka lat międzywojennych 1920 - 1939

Stefan Kroma

"Przyjaciele" 30-Lecie Ruchu Przyjaciół Harcerstwa w Wielkopolsce

Bogusław Kowalczyk

Szesnastaków boje i podziemne działania

Pozostałe materiały i opracowania

Marian Lissowski

Harcerstwo Poznańskie w Pierwszem dziesięcioleciu (na podstawie wydania z 1924 roku)

zebrał i opracował: Janusz Wolski

Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie na przestrzeni 90 lat

Dorota Schwarz-Wolska

Moje spotkania z druhem Tadeuszem

Bernard Michałowski

Kalendarium 1 PDH im. Bolesława Chrobrego

hm. Marian Pietrzykowski
phm. Tomasz kozik

90 lat Harcerstwa W Wielkopolsce (przyczynki do historii)