.

"Działalność Sekcji Archiwalno - Bibliograficzna..."

.

Zastępcze pomieszczenie przechowywania zbiorów archiwalnych.

Miejsca zbiórek członków Sekcji.

Jak wspomniałem, tymczasowym miejscem gromadzenia zasobów archiwalnych (a tymczasowość ta trwała 14 lat), było mieszkanie dh. M. Czywczyńskiego. Choć życzliwość gospodarzy była duża, a dbałość o gromadzone archiwalia wzorowa, to stan taki należało traktować jako przejściowy. Przez te wszystkie lata gospodarz-archiwista zbierał, ewidencjonował, segregował i zabezpieczał gromadzony zbiór. Jednak półki i szafy w poszczególnych pomieszczeniach mieszkania były wypełnione, a szczupłość ich utrudniała normalną pracę. Tym bardziej należy podkreślić udany “rozruch” i zorganizowanie archiwum.

Innym problemem była organizacja zbiórek Sekcji. Na dłuższą metę nie można było nadużywać gościnności Przewodniczącego – archiwisty i jego rodziny. W tej sytuacji Sekcja zmieniała lokale, ba nawet odbywała swe spotkania na świeżym powietrzu np. na Malcie. Byliśmy gośćmi Komendantów Hufców np. Poznań-Wilda, Poznań-Grunwald, Poznań-Śródmieście, Poznań-Jeżyce, a ponadto w harcówce 112 Drużyny Harcerzy z Rataj, której drużynowym był wtedy dh hm. Włodzimierz Michalak. W plenerze nad Maltą przeprowadzono zbiórki dwa razy w roku tj. 3/9/ maja i 27 grudnia przy pomniku harcerskim.

Zbiórki zawsze były okazja do zapoznania się z pracą goszczących nas gospodarzy a jeśli działała tam Komisja Historyczna to pożytek był szczególnie duży.

Aczkolwiek w Komisji Historycznej Chorągwi powołano Zespół ds. kontaktów z hufcami, to nasze spotkania w jakimś sensie taka rolę pełniły. Młodzi druhowie dowiadywali się jakiego rodzaju dokumenty i materiały trzeba przekazywać archiwum, a z drugiej strony byli również informowani z jakich informacji, które mogą im się przydać w bieżącej pracy, mogą szukać u nas.

Wzorową pracą może poszczycić się Komisja Historyczna Hufca Poznań-Wilda i Hufca Poznań-Grunwald. Wielka dbałość o zbiory wykazuje także Komisja Historyczna Hufca Poznań-Jeżyce.

W latach siedemdziesiątych powstała Komisja Historyczna Środowiskowa na Osiedlu Warszawskim, która w 1982 roku organizując uroczystości 50-lecia 26 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej i 45-lecia 13 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej, opracowała i wydała drukiem dwie książki, zawierające historie tych drużyn i przyczynki do historii II Hufca Harcerzy Poznań-Śródka.

Aktualnie, część zadań Komisji Historycznej Środowiskowej, przejął Krąg Seniorów Osiedla Warszawskiego, który organizuje spotkania byłych harcerek i harcerzy z rodzinami.

poprzednia strona ................................................. następna strona

spis treści