Związek Harcerstwa Polskiego

KOMISJA HISTORYCZNA

CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz akt Zbioru Archiwalnego.

Nowe pomieszczenia choć daleko odbiegające od wymagań koniecznych do przechowywania dokumentów – wraz z pozyskanymi szafami i regałami, przyczyniły się do polepszenia warunków przechowywania i wydajniejszej pracy.

Posiadane zbiory podzielono na siedemnaście działów – od A do P. Taki układ pozwala na pełne rozeznanie zbiorów oraz sprawne odszukanie materiałów, dotyczących danego tematu. Pełna ewidencja zbiorów oraz bieżące opracowania kartotek, metryk, spisów itp. ułatwiają dostęp do materiałów i sprawną obsługę przychodzących po konsultacje.

Pełen wykaz akt Zbioru Archiwalnego Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, przedstawia się następująco:

Działy:

A – Materiały Naczelnictwa i Komend Chorągwi

B - Materiały Hufców z terenu Chorągwi Poznańskiej i Wielkopolskiej,

C – Materiały drużyn harcerskich

D – materiały dotyczące zuchów, Kół Przyjaciół Harcerstwa i innych zespołów (Komisji Rewizyjnych)

E – Materiały z okresu okupacji niemieckiej na Ziemi Wielkopolskiej

F – Wydawnictwa zwarte – biblioteka

G – Czasopisma

H – Fonografia

I – Ikonografia

J – Spuścizny, materiały, relacje instruktorów

K – Materiały harcerskie różne

L – Powstanie Wielkopolskie 1918/1919, materiały

Ł – Materiały różne dotyczące m.in. harcerstwa

M – Nieruchomości

N – Harcerska konspiracja w PRL (II konspiracja harcerska 1945 – 1980)

P – Harcerskie Miejsca Pamięci na ziemi wielkopolskiej

R – Zbiory materialne

A – Materiały Naczelnictwa ZHP i Komend Chorągwi

A 1 – Materiały Naczelnictwa

A 2 – Materiały Głównej Kwatery Harcerek

A 3 – Materiały Głównej Kwatery Harcerzy

A 4 – Materiały Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego

A 5 – Materiały Komendy Chorągwi Harcerek w Poznaniu do 1939 roku

A 6 - Materiały Komendy Chorągwi Harcerek w Poznaniu od 1945 do 1949 roku

A 7 - Materiały Komendy Chorągwi Harcerzy w Poznaniu do 1939 roku

A 8 - Materiały Komendy Chorągwi Harcerzy w Poznaniu od 1945 do 1949 roku

A 9 – Materiały Wydziału Harcerskiego przy ZW ZMP w Poznaniu

A 10 – Materiały dotyczące Organizacji Harcerskiej i Organizacji Harcerskiej Polski Ludowej

A 11 – Materiały Komendy Chorągwi w Poznaniu od 1956 roku

A 12 – Materiały Komendy Chorągwi w Kaliszu

A 13 - Materiały Komendy Chorągwi w Lesznie

A 14 - Materiały Komendy Chorągwi w Pile

A 15 - Materiały Komendy Chorągwi w Koninie

A 1 – Materiały Naczelnictwa

A 1/1 Światowe Zloty Harcerstwa Polskiego

A 1/2 Zjazdy Związku Harcerstwa Polskiego

A 1/3 Statuty Związku Harcerstwa Polskiego

A 1/4 Rozkazy Naczelnictwa ZHP – Rada Naczelna

A 1/5 Centralna Komisja Rewizyjna

A 1/6 Naczelny Sąd Harcerski

A 1/7 Materiały dotyczące Rady Naczelnej

A 1/8 Krajowe Zloty Harcerstwa Polskiego

A 1/9 Materiały różne

A 1/10 Zloty Związku Harcerstwa Polskiego

A 2 – Materiały Głównej Kwatery Harcerek

A 3 – Materiały Głównej Kwatery Harcerzy

A 4 – Materiały Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego

A 4/1 Rozkazy Naczelnika ZHP

A 4/2 Wykazy poleceń

A 4/3 Spisy Harcerskie ZHP

A 4/4 Harcerska Akcja Letnia

A 4/5 Harcerska Akcja Zimowa

A 4/6 Nieobozowe Lato

A 4/7 Materiały dotyczące współpracy z zagranicą

A 4/8 Harcerska Służba Informacyjna

A 4/9 Materiały dotyczące szkolenia

A 4/10 Biuletyny Ośrodka Badań Psychopedagogicznych ZHP

A 4/11 Biuletyny Informacyjne Centrum Zdrowia Dziecka

A 4/12 Ekonomika, realizacja planów finansowych (bilanse, sprawozdania, omówienia budżetów 1957 – 1986)

A 4/13 Materiały różne z lat 1958-1991

A 4/14 Biuletyny Informacyjno-Prasowe ZHP, informacje z lat 1995, 1996

A 4/15 Biuletyny Informacyjne Głównej Kwatery

A 4/16 Serwisy Informacyjne, Biuro Prasowe ZHP

A 5 – Materiały Komendy Chorągwi Harcerek w Poznaniu do 1939 roku

A 5/1 Materiały różne

A 5/2 Sprawozdania Oddziału Wielkopolskiego 1925-1938 – maszynopisy

A 5/3 Sprawozdania Oddziału Wielkopolskiego 1925-1938 (brak nr 1924 i 1934), 1925-1938 maszynopisy

A 6 - Materiały Komendy Chorągwi Harcerek w Poznaniu od 1945 do 1949 roku

A 6/1 Książka pracy Komendy Chorągwi Żeńskiej w Poznaniu rok 1945 - rozkazy

A 7 - Materiały Komendy Chorągwi Harcerzy w Poznaniu do 1939 roku

A 7/1 wypisy z rozkazów z lat 1925-1939, schematy organizacyjne Chorągwi z lat 1933 i 1937

A 7/2 Materiały różne

A 7/3 Rozkazy i Okólniki Oddziału Wielkopolskiego z lat 1925-1939 – materiał zwarty

A 8 - Materiały Komendy Chorągwi Harcerzy w Poznaniu od 1945 do 1949 roku

A 8/1 Materiały różne

A 8/2 Rozkazy Komendanta Chorągwi

A 8/3 Rozkazy Komendanta Harcerzy na m. Poznań

A 8/4 Sprawozdania Komendanta Chorągwi w Poznaniu 1945-1947

A 9 – Materiały Wydziału Harcerskiego przy ZW ZMP w Poznaniu

A 9/1 Materiały różne

A 10 – Materiały dotyczące Organizacji Harcerskiej i Organizacji Harcerskiej Polski Ludowej

A 10/1 Materiały różne

A 11 – Materiały Komendy Chorągwi w Poznaniu od 1956 roku

A 11/1 Komisja Rewizyjna

A 11/2 Rozkazy Komendanta Chorągwi w Poznaniu

A 11/3 Protokoły z posiedzeń Komendy Chorągwi

A 11/4 Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze ?Zjazdy? Chorągwi Poznańskiej – Wielkopolskiej

A 11/5 Harcerska Akcja Letnia

A 11/6 Harcerska Akcja Zimowa

A 11/7 Wykazy Poleceń

A 11/8 Spisy harcerskie

A 11/9 Materiały dotyczące Rady Chorągwi

A 11/10 Materiały dotyczące współpracy z zagranicą

A 11/11 Działalność kulturalna

A 11/12 Działalność sportowa

A 11/13 Działalność naukowa (Olimpiady)

A 11/14 Inwentaryzacja Komendy Chorągwi

A 11/15 Nieprzetarty Szlak

A 11/16 Materiały dotyczące Harcerstwa Starszego

A 11/17 Akcja Konin

A 11/18 Akcja Lednica

A 11/19 Akcja Trzcianka

A 11/20 Korespondencja Komendy Chorągwi (ogólna)

A 11/21 Specjalności Techniczne

A 11/22 Narady i odprawy Komendantów Hufców

A 11/23 Odznaczenia, wyróżnienia, nagrody

A 11/24 Kształcenie, komisje stopni instruktorskich

A 11/25 Harcerska Kuźnia – materiały redakcyjne

A 11/26 Paszport do Europy – materiały

A 11/27 Dokumentacja baz obozowych i stanic harcerskich

A 11/28 Sprawozdania finansowe Chorągwi – bilanse

A 11/29 Komisja Instruktorska Chorągwi w Poznaniu

A 11/30 Operacja “Frombork 1001” – 1989 rok

A 11/31 Operacja “Aurora” – 1967 rok

A 11/32 Operacja “Bieszczady 40”

A 11/33 Zloty Chorągwi w Poznaniu

B – Materiały hufców z terenu Chorągwi Poznańskiej - Wielkopolskiej

B 1 – Materiały hufców żeńskich do 1939 roku

B 2 – Materiały hufców męskich do 1939 roku

B 3 – Materiały hufców żeńskich 1945-1949

B 4 – Materiały hufców męskich 1945-1949

B 5 – Materiały hufców harcerskich od 1956 roku

B 6 – Materiały hufców harcerskich spoza terenu działalności Chorągwi Poznańskiej – Wielkopolskiej

C – Materiały drużyn harcerskich

C 1 – Materiały drużyn harcerek

C 2 – Materiały drużyn harcerzy

C 3 – Materiały drużyn harcerskich

C 4 – Bohaterzy i Patroni drużyn harcerskich

C 5 – Materiały drużyn harcerek i harcerzy oraz harcerskich spoza Wielkopolski

D – Materiały dotyczące zuchów, Kół i Rad Przyjaciół Harcerstwa i innych zespołów harcerskich

D 1 – Materiały dotyczące zuchów do 1939 roku

D 2 – Materiały dotyczące zuchów w latach 1945-1949

D 3 – Materiały dotyczące zuchów w latach 1956-1963

D 4 – Materiały dotyczące zuchów od roku 1964

D 5 – Koła Przyjaciół Harcerstwa

D 6 – Rady Przyjaciół Harcerstwa

D 7 – Koła Przyjaciół - Harcerzy z czasów walk o Niepodległość

D 8 – Kręgi Starszoharcerskie

D 9 – Kręgi Seniorów Harcerskich

D 10 – Wychowanie Gospodarcze

D 11 – Klub Zainteresowań Polskiego Związku Filatelistów – DRUH –

D 12 – Poczty Harcerskie

D 13 – Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy Grodu Przemysława

D 14 – Wychowanie Duchowe w Harcerstwie

D 15 – Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego

D 16 – Harcerstwo Akademickie

D 17 – Komisja Historyczna Chorągwi w Poznaniu – dokumentacja pracy

D 18 – Komisja Historyczna Chorągwi w Poznaniu – Sekcja Archiwalno-Bibliograficzna – dokumentacja pracy

E – Materiały z okresu okupacji niemieckiej – hitlerowskiej na Ziemi Wielkopolskiej

E 1 – Martyrologia – straty osobowe 1939-1945

E 2 – Ruch oporu w czasie okupacji hitlerowskiej – Pogotowie Harcerskie

E 3 – Szare Szeregi w Wielkopolsce

E 4 – “Mury” – drużyna harcerek w Ravensbrűck

E 5 – Dokumentacja działalności i inne materiały

E 6 – Wycinki prasowe i odbitki kserograficzne z prasy z lat 1939-1980

E 7 – Materiały dodatkowe – różne, duplikaty

F – Wydawnictwa zwarte – biblioteka

F 1 – Wydawnictwa dotyczące historii ZHP wydane do 1939 roku

F 2 – Wydawnictwa dotyczące metodyki harcerskiej wydane do 1939 roku

F 3 – Wydawnictwa dotyczące udziału harcerek i harcerzy w II wojnie światowej

F 4 – Wydawnictwa dotyczące historii i ideologii od 1945 roku

F 5 – Wydawnictwa dotyczące metodyki harcerskiej od 1945 roku m.in. śpiewniki, regulaminy stopni i sprawności

F 6 – Wydawnictwa harcerskie różne

F 7 – Wydawnictwa dotyczące harcerstwa na Ziemi Wielkopolskiej

F 8 – Wydawnictwa dotyczące młodzieży –różne

F 9 – Wydawnictwa bibliograficzne dotyczące harcerstwa

F 10 – Wydawnictwa różne

G – czasopisma

G 1 – Katalog czasopism – plik do pobrania

H – Fonografia

I – Ikonografia

I 1 – Ikonografia ruchu skautowego

I 2 – Ikonografia harcerstwa Ziemi Wielkopolskiej do 1918 roku

I 3 – Ikonografia harcerstwa Ziemi Wielkopolskiej od 1919 do1939 roku

I 4 – Ikonografia dotycząca okresu II wojny światowej 1939 – 1945

I 5 – Ikonografia harcerstwa Ziemi Wielkopolskiej 1945 – 1949

I 6 – Ikonografia Organizacji Harcerskiej i Organizacji Harcerskiej Polski Ludowej 1950 – 1956

I 7 – Ikonografia harcerstwa Ziemi Wielkopolskiej 1956 – 1963

I 8 – Ikonografia harcerstwa Ziemi Wielkopolskiej od 1964 roku

I 9 – Albumy i kroniki harcerskie do 1939 roku

I 10 – Albumy i kroniki harcerskie od 1945 roku

I 11 – Plakaty harcerskie i inne związane z harcerstwem

I 12 – Przeźrocza, filmy, negatywy

I 13 – Ikonografia o różnej tematyce

I 14 – Mikrofilmy

J – Spuścizny, relacje instruktorek i instruktorów Ziemi Wielkopolskiej

J 1 – Spuścizny po instruktorkach i instruktorach z lat 1911 – 1939

J 2 – Spuścizny po żołnierzach Szarych Szeregów i Hufców Polskich 1939-1945

J 3 – Spuścizny po instruktorkach i instruktorach z lat po 1945 roku

J 4 – Materiały dotyczące instruktorów i działaczy harcerskich (biogramy, relacje, dokumenty, publikacje prasowe itp.)

J 5 – Materiały zbiorcze dotyczące instruktorów i działaczy harcerskich (wykazy, weryfikacje, informacje, opracowania różne)

J 6 – Materiały dotyczące instruktorek i działaczek harcerskich (biogramy, relacje, dokumenty, publikacje prasowe itp.)

J 7 – Materiały zbiorcze dotyczące instruktorek i działaczek harcerskich (wykazy, weryfikacje, informacje, opracowania różne)

J 8 – Dorobek naukowy byłych członków ZHP na Ziemi Wielkopolskiej

J 9 – Opracowania różne

J 10 – Ewidencja instruktorek i instruktorów Chorągwi Wielkopolskiej z lat 1957-1960 zawierająca karty ewidencyjne, weryfikacyjne i karty prób instruktorskich

J 11 – Ewidencja instruktorek i instruktorów Chorągwi Wielkopolskiej z lat 1959-1961 zawierająca m.in. karty ewidencyjne i weryfikacyjne oraz materiały różne

K – Materiały harcerskie – różne

K 1 – Materiały dotyczące okupacji innych terenów niż Wielkopolska

K 2 – Różne środowiska harcerskie, krajowe

K 3 – Materiały różne dotyczące dziejów i działalności ZHP

K 4 – Materiały związane z Harcerstwem Polonijnym

K 5 – Materiały z dziejów Skautingu

K 6 – Wolne Harcerstwo

K 7 – Skauting Żydowski

K 8 – Czerwone Harcerstwo

K 9 – Inne organizacje skautowe

K 10 – Inne organizacje harcerskie

K 11 – Pieczęcie harcerskie

K 12 – Komitet Odrodzenia Związku Harcerstwa Polskiego

K 13 – Odznaki harcerskie różne

K 14 – Harcerski mundur w historii ZHP – wzory

K 15 – Druki, ulotki – różne

K 16 – Szkolnictwo Polskie

K 17 – Alert naczelnika ZHP – “Nieść chętną pomoc bliźnim” – powódź 1997

K 18 – Ekologia w harcerstwie

K 19 – Moje Ojczyzny – program działania Chorągwi Wielkopolskiej ZHP na lata 1995-2000

K 20 – Ośrodek Harcerzy Obywateli w Poznaniu

L – Powstanie Wielkopolskie 1918/1919

L 1 – Harcerki i harcerze w Powstaniu Wielkopolskim (materiały różne)

L 2 – Harcerki i harcerze w Powstaniu Wielkopolskim – opracowania dotyczące:

a. Kościana

b. Krotoszyna

c. Ostrowa Wlkp.

d. Inowrocławia

L 3 – Powstanie Wielkopolskie w historiografii dzisiejszych naukowców – maszynopis – Ignacy Andrzejewski z grudnia 1979 roku

L 4 – Harcerki i harcerze w Powstaniu Wielkopolskim, ankiety – wspomnienia, harcerki – harcerze

L 5 – Prasa o Powstaniu Wielkopolskim – wycinki z lat 1968-1977

L 6 – Prasa o Powstaniu Wielkopolskim – wycinki prasowe z roku 1968

L 7 – Pomnik Harcerza na Malcie:

L 8 – Pomnik Harcerza na Malcie

·        zespół problemowy Malta –Garbary

·        tablice

L 9 – Powstanie Wielkopolskie – (materiały różne),notatki, streszczenia, fotografie

L 10 – Powstanie Wielkopolskie – nadanie Chorągwi Poznańskiej imienia Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 – materiały i dokumenty

Ł – Materiały różne

Ł 1 – Szkolnictwo a harcerstwo

Ł 2 – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) a harcerstwo – materiały różne

Ł 3 – Związek Młodzieży Polskiej (ZMP) a harcerstwo – materiały różne

Ł 4 – Socjalistyczny Związek Młodzieży Polskiej (SZMP) – materiały różne

M – Nieruchomości

M 1 – lokale, bazy obozowe, parcele – materiały różne

N – Harcerska konspiracja w PRL (II konspiracja harcerska 1945 – 1980)

P – Harcerskie Miejsca Pamięci na ziemi wielkopolskiej

R – zbiory materialne