.

"Działalność Sekcji Archiwalno - Bibliograficzna..."

.

ROZDZIAŁ IKOMISJA HISTORYCZNA CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ. POWOŁANIE SEKCJI ARCHIWALNO-BIBLIOGRAFICZNEJ.

Powstanie i struktura organizacyjna Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej

Powołanie Sekcji Archiwalno-Bibliograficznej Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej w 1980 roku

Działalność Sekcji w pierwszym pięcioleciu pracy (1980-1985)

ROZDZIAŁ IIGROMADZENIE ZBIORÓW DEPOZYTOWYCH. TROSKA I OBAWY O PRZECHOWYWANE ZBIORY (1980 – 1994)

Zastępcze pomieszczenia przechowywania zbiorów archiwalnych. Miejsca zbiórek członków Sekcji

Troska o zbiory i obawy o ich bezpieczeństwo

Dostęp i korzystanie ze zbiorów archiwalnych

Stan osobowy Sekcji w okresie 1988 – 1994

ROZDZIAŁ III NOWA SIEDZIBA SEKCJI ARCHIWALNO-BIBLIOGRAFICZNEJ. POMIESZCZENIA ARCHIWUM. POPRAWA WARUNKÓW PRACY I PRZECHOWYWANIA ZBIORÓW (1994 – 2000).

Akceptacja Komendy Chorągwi ZHP dla nowej siedziby Archiwum. Przeniesienie zbiorów

Organizacja pracy w Archiwum

Wykaz akt Zbioru Archiwalnego

Rodzaj i wielkość Zbioru Archiwalnego

Ilość i rodzaj udzielonych konsultacji

Skład osobowy Sekcji Archiwalno-Bibliograficznej w 1998 roku

ROZDZIAŁ IVORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI ARCHIWALNO-BIBLIOGRAFICZNEJ

Zbiórki Sekcji

Praca w Archiwum

Działalność członków poza Sekcją Archiwalno-Bibliograficzną

ROZDZIAŁ VGROMADZENIE I OPRACOWYWANIE SZCZEGÓLNYCH ZBIORÓW ARCHIWALNYCH

Gromadzenie danych o miejscach pamięci harcerskiej

Ewidencja sztandarów harcerskich Ziemi Wielkopolskiej w 80-leciu Ruchu Harcerskiego

Gromadzenie oraz katalogowanie zbiorów okolicznościowych i unikatowych

ROZDZIAŁ VIINDYWIDUALNE OPRACOWANIA I WYDAWNICTWA CZŁONKÓW SEKCJI

Tematyka opracowań

Przykłady indywidualnych opracowań

ROZDZIAŁ VIIKARTA ŻAŁOBNA

ZAKOŃCZENIE

powrót

.