MARJAN LISSOWSKI

HARCERSTWO POZNAŃSKIE

W PIERWSZEM

DZIESIĘCIOLECIU

"Aere perennius"

Książka ta napisana przez Mariana Lissowskiego została wydana w 1924 roku przez Księgarnię Uniwersytecką Fiszer i Majewski.

Odbito w Drukarni Uniwersytetu Poznańskiego pod zarządem Józefa Winiewicza.

Tekst i pisownię zachowano w oryginale.

Zapraszamy do lektury.

Komisja Historyczna