.

SZTANDAR 1 ŻEŃSKIEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ

im. Emilii Plater z Poznania - aktualnie nie działającej

Fundatorów jednoznacznie nie ustalono, prawdopodobnie z własnych funduszy i własnymi siłami wykonały go członkinie drużyny. “...Drugim wysiłkiem był zakup pięknego biało-amarantowego sztandaru, który po dziś dzień stanowi dumę harcerek 1 drużyny...” Sztandar zaistniał w drużynie w 1913 roku. Nie zdołano ustalić okoliczności jego przekazania pocztowi sztandarowemu, ani też kiedy to nastąpiło.

Sztandar o wymiarach 65 x 65 cm uszyty został z atlasu.

 

Strona prawa amarantowa, pośrodku biały orzeł - bez napisów, haft ręczny plaski-prawdopodobnie wykonany białą nicią. Strona lewa biała, pośrodku duże stylizowane litery E P nad nimi w półkolu słowo CZUWAJ z dużo większą od pozostałych literą C - napis amarantowy wykonany metodą aplikacji możliwe że haftowany. Płat z czterech stron obszyty białym ozdobnym sznurem. Drzewce około 200 cm wysokie, jednoczęściowe, ostro zakończone. Rysunek sztandaru, na podstawie zachowanych fotografii i ustnych przekazów wykonał hm Zbigniew Pilarczyk.

Sztandar w 1939 roku został zakopany w ogrodzie działkowym jednej z członkiń drużyny i już nie został odzyskany. Drzewce zaginęło.

“Sprawozdania Komisji Historycznej Chorągwi Wlkp.”, Seria II, zeszyt 5, Poznań 1996, s. 19.

Źródło : Sztandary Harcerskie na Ziemi Wielkopolskiej w 80-leciu Ruchu harcerskiego. Część II - Okres intensywnego rozwoju i podciętych skrzydeł, opr. Józef Derda.

 

 

 

 

 

powrót

.