.

HARCERSKI POMNIK W KÓRNIKU

Niedaleko Placu Niepodległości, w miejscu pierwszej skautówki drużyny, w miejscu gdzie zawiązała się pierwsza Drużyna Skautowa w Kórniku, gdzie w latach 1913-1935 odbywały się zbiórki skautów, gdzie odbyło się pierwsze ślubowanie - na sztucznej skarpie z gruzu i kamieni pokrytych ziemią - stanął w 1988 roku pomnik lilijka, Lilijka z olchy - o wysokości 150 cm, przytwierdzona jest do metalowego szkieletu osadzonego w betonowym cokole. Grubość drewnianej lilijki 2 x 5 cm. Litery ONC znajdujące się na ramionach lilijki i ZHP umieszczone na wiązaniu, są odkute w metalu. Na cokole, w kształcie ściętego ostrosłupa znajduje się drewniana tablica o wym. 40 x 32 em.

W je j górne j części, między datami 1913 - 1918, w półwieńcu laurowym widnieje cyfra 75, niżej napis:

W TYM MIEJSCU W MAJU 1913 POWSTAŁA KÓRNICKA DRUŻYNA SKAUTOWA IM. KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO SKAUTOM I HARCERZOM

WRZESIEŃ 1988 HARCERZE

Inicjatorem budowy pomnika jest Komisja Historyczna 4 DH im. Ks. Józefa Poniatowskiego /orkiestra/.

Autorami projektu są: Jacek Kozłowski, Andrzej Zwieszyński i Rajmund Rakowiecki - przewodniczący KPH przy 4 DH. Lilijkę wykonała bezpłatnie, z własnego materiału, w swoim warsztacie Rajmund Rakowiecki. Litery odkuł miejscowy kowal p, Jacek Antkowiak, były członek drużyny, również bezpłatnie. Pozostałe koszty pokryli. członkowie 4 DH i KPH działające przy tej drużynie. Teren pod pomnik udostępni) Zarząd GS "Samopomoc Chłopska" w Kórniku.

 

Źródło: Harcerskie Miejsca Pamięci. Metryka nr 44 opr. Jacek Kozłowski pwd. Zbiór Archiwalny Komisji Historycznej Chorągwi Wlkp.

Harcerskie Miejsca Pamięci Chorągwi Poznańskiej w opracowaniu J. Derdy i D. Więcek - Sprawozdania Komisji Historycznej, Seria II – Źródła, zeszyt 3, Poznań 1990, s.49.

powrót