.

Informator nr 3/2 wrzesień 2001

Piórkiem Przewodniczącego

Archiwum Komisji

Harcerska dokumentacja przeszłości

Harcerski Pomnik w Kórniku

Sztandar Skautek Poznańskich

Sztandar 1 Żeńskiej Drużyny Harcerskiej w Poznaniu

Historia Hufca ZHP "PIAST" w Poznaniu

Z historii harcerstwa i skautingu - Zjazd Łódzki Instruktorów Harcerskich

Sylwetki - hm. Jan Poplewski

Wiadomości z terenu - Uroczystości 50-tej rocznicy śmierci hm. Jana Poplewskiego

INFORMACJE w pigułce

  1. Dnia 15 września odbędzie się zbiórka przewodniczących komisji historycznych działających w hufcach. Spotkanie ma na celu wzajemnego zapoznania się z działalnością i wytyczeniu wspólnych działań.
  2. W niedzielę 17 września w kościele p.w. Św. Jerzego w poznaniu na ul. Swobody odprawiona zostanie Msza Św. w intencji zmarłego dh. hm Edwarda Serwańskiego, wieloletniego Przewodniczącego Komisji Historycznej Chorągwi.
  3. Informujemy, że cały czas pracuje Zespół przygotowujący monografię harcerstwa wielkopolskiego. Na ukończeniu jest bardzo ważny i pracochłonny etap zbierania materiałów archiwalnych. Zespół cały czas oczekuje jakichkolwiek informacji dotyczących przeszłości harcerstwa w Wielkopolsce.

 

powrót