.

OD REDAKCJI

Druhny i Druhowie !

Z ogromnym wzruszeniem pragnę oddać w Wasze ręce numer specjalny “Informatora”, w całości poświęconego nieodżałowanej pamięci Druha Harcmistrza Edwarda Serwańskiego, czyli jak zwykliśmy o Nim mówić “Druha Profesora”.

Mimo, że długa choroba winna nas wszystkich przygotować do tej strasznej wiadomości to jednak gdy nadeszła nie chcieliśmy w nią wierzyć. “Jak to - mówili niektórzy -przecież jeszcze wczoraj konsultowaliśmy z Nim fragment swojej pracy”.

Tak rzeczywiście było. Profesor do ostatnich swych dni żył aktywnie, a przede wszystkim służył swym doświadczeniem i wiedzą.

Owa aktywność była sensem Jego życia. Wyrażała się ona przede wszystkim na trzech płaszczyznach działania: harcerstwo, konspiracja i nauka. Wszystkie one łączyły się ze sobą bardzo mocno. Podłożem ich była prawdziwa miłość do Ojczyzny.

W tym swoistym epitafium Profesora pragnę skupić się jedynie na Jego aktywności harcerskiej.

Wszystkim, którzy mieli okazję pracować lub współpracować z Chorągwianą Komisją Historyczną, zawsze będzie się ona kojarzyła z postacią hm. Edwarda Serwańskiego. Był on zarówno twórcą jej dzisiejszego kształtu, tak organizacyjnego jak i programowego, oraz jej wieloletnim Przewodniczącym.

Zawsze będę miał w pamięci moment, w którym Profesor na moje ręce przekazywał swoją funkcję Przewodniczącego. Wzbudził tym wiele kontrowersji wśród swoich najbliższych współpracowników. Byli przekonani, iż może On w dalszym ciągu kierować tym szczególnym gronem instruktorów seniorów, zarażonych przez Profesora pasją badania historii harcerstwa.

Zarówno wtedy jak i dzisiaj, mam pewność co do świadomości i odpowiedzialności tej decyzji, jak i swoich wątpliwości czy potrafię kontynuować dzieło tej wielkiej postaci. I chyba będzie tak już do końca. Ktokolwiek stanie na czele Komisji, zawsze nad nim i całym zespołem będzie czuwał dobry duch “Druha Profesora”.

I niech tak zostanie.

hm. Zbigniew Pilarczyk

powrót