.

WIADOMOŚCI Z TERENU

PAMIĘCI DRUHA JANA

KORESPONDENCJA Z BUKU

Harcerski Krąg Seniorów im. Tadeusza Wojtczaka w Buku przy pisemnym wsparciu Komisji Historycznej Chorągwi – wystąpił do burmistrza miasta i gminy Buku w sprawie nadania jednej z powstających ulic imienia hm. Jana Poplewskiego.

Hm. Jan Poplewski skaut i powstaniec wielkopolski był długoletnim instruktorem harcerskim. W Komendzie Chorągwi Wielkopolskiej był inicjatorem wielu działań wychowawczych i wsparcia materialnego skierowanych dla młodzieży. To z Jego inicjatywy powstały w Buku Spółdzielcze Warsztaty Harcerskie, które dały początek znanej dzisiaj Krawieckiej Spółdzielni Pracy “Bukowianka”.

Druh J. Poplewski został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa dnia 6 kwietnia 1950 roku, pod zarzutem organizowania tajnego harcerstwa. Skazany został na 6 lat więzienia. Zmarł 6 grudnia 1950 roku z Zakładzie karnym w Poznaniu.

Nadanie imienia ulicy ma stać się sposobem uczczenia 50-tej rocznicy śmierci Zasłużonego Harcerza.

M.P.

powrót