.

TAK PRACUJEMY

Na zbiórce dnia 11 kwietnia 2000 roku przyjęto zasady organizacji i wybrano osoby, które realizować będą poszczególne kierunki działania Komisji:

SCHEMAT ORGANIZACYJNY KOMISJI HISTORYCZNEJ

Istotny uzupełnieniem “Schematu organizacyjnego” jest Skład osobowy Komisji”, który poniżej cytujemy:

  1. Z ramienia Komendy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP opiekunem i koordynatorem prac Komisji Historycznej mianowany jest dh hm. Zbigniew Pilarczyk.
  2. Komisja Historyczna:

  1. Prezydium Komisji.

Na członków Prezydium Komisji Historycznej mianowano dh. dh.:

2. W skład członków Komisji powołano dh. dh.:

  • hm. Edwarda Serwańskiego

"

UWAGA!

  1. Do grupy członków Komisji “do zadań indywidualnych lub doraźnie powoływanych zespołów”, mogą być powoływane druhny i druhowie spoza Komisji. Mogą, ale nie muszą być członkami Komisji Historycznej.
  2. Członkowie Komisji Historycznej muszą mieć uregulowany stosunek służbowy do ZHP.

 

Archiwum Komisji

Archiwum Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej znajduje się w siedzibie Komendy Hufca Poznań – Grunwald przy ul. Promienistej 12 w Poznaniu, tel. 86 21 542.

Archiwista dh hm. Józef Derda pełni dyżury w poniedziałki od 10.00 do 12.00, w piątki od godz. 14.00 do 16.00.

 

Dla lepszego zorientowania się i korzystania prezentujemy Wykaz Akt Zbioru Komisji Historycznej Chorągwi”.

 

powrót