.

PIÓRKIEM PRZEWODNICZĄCEGO...

 

W dniu 20 lutego 2000 roku odbyła się zbiórka wyborcza Komisji Historycznej Chorągwi, na której wybrano Przewodniczącego Komisji.

Komisja w siedemnastoosobowym składzie postanowiła dostosować formę pracy i “Schemat organizacyjny”, do aktualnych potrzeb i wytyczonych zadań.

Podstawowym zadaniem Komisji jest gromadzenie i opracowywanie materiałów traktujących o przeszłości ruchu skautowego i harcerskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski. Mają one służyć szerokiemu gronu badaczy, tak profesjonalnym jak i amatorom.

Serdecznie zapraszam i zachęcam wszystkie Druhny i Druhów do współpracy i współdziałania z Komisją Historyczną, m.in. w zakresie pozyskiwania nowych zbiorów, korzystania z dotychczas zgromadzonych oraz wzajemnej informacji i przepływie wiadomości na linii – Komisja – jednostki organizacyjne, osoby w terenie.

Proszę także o nadsyłanie informacji z działalności i pracy w omawianym zakresie w poszczególnych środowiskach. Materiały te w skrótowej formie przedstawiać będziemy na łamach “Informatora”, którego pierwszy numer oddajemy do Waszych rąk.

Pragnę aby od następnego numeru, był on dziełem naszego współdziałania.

Druhnom i Druhom życzę wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku

Czuwaj!

hm. Marian Pietrzykowski

powrót