Informator nr 1/1 wrzesień 2000

Piórkiem przewodniczącego...

Tak pracujemy

Harcerska dokumentacja przeszłości

Sylwetki - Wincenty Wierzejewski

Z historii skautingu i harcerstwa - trudne powojenne harcerskie lata

Wiadomości z terenu - pamięci druha Jana

“Karta żałobna” - hm. Tadeusz Wesołowski

******************************************

INFORMACJA W PIGUŁCE

ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!

Rada Seniorów – Harcerek i Harcerzy Dorosłych oraz redakcja miesięcznika instruktorów ZHP “CZUWAJ” ogłaszają konkurs:

MOJE HARCERSTWO

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy pragną na piśmie przedstawić swoją harcerską drogę, jej kształt i ocenę; niezależnie od tego, kiedy służbę harcerską i instruktorską pełnili.

Termin nadsyłania prac upływa z końcem listopada 2001 roku do redakcji “CZUWAJ”, której adres brzmi:

Redakcja “CZUWAJ”

miesięcznik instruktorów ZHP

ul. Konopnickiej 6

00-491 WARSZAWA

tel. (0-22) 628 92 81 w. 294, 295

Przewiduje się nagrody (szczegóły w “Biuletynie Informacyjnym”, nr 4 z dnia 6 marca 2000 roku.

ZACHĘCAMY WAS DO UDZIAŁU W TYM KONKURSIE !!

powrót

.