.

Harcerska dokumentacja przeszłości

SZTANDAR GŁÓWNEJ KWATERY NA RZESZĘ NIEMIECKĄ W POZNANIU ZWANY RÓWNIEŻ SZTANDAREM SKAUTÓW POZNAŃSKICH.

Pierwszy sztandar skautów poznańskich był w okresie zaboru pruskiego symbolem walki o wolność i niepodległość.

Sztandar wykonały w 1916 roku druhny z II żeńskiej drużyny skautowej im. Królowej Jadwigi w Poznaniu.

Po raz pierwszy rozwinięty został w 1917 roku w czasie Zielonych Świąt, na zlocie drużyn skautowych w lasach głuszyńskich.

Dwa tygodnie później sztandar skautów poznańskich ujrzały tłumy Polaków zgromadzonych na procesji Bożego Ciała, na Starym Rynku. W dniu 3 grudnia 1918 roku poczet skautów poznańskich z rozwiniętym sztandarem maszerował na czele pochodu delegatów na sejm dzielnicowy, stanowiący reprezentację ludu polskiego.

Sztandar służył skautom – harcerzom do 1936 roku. W 1937 roku została wykonana wierna kopia, w miejsce bardzo już zniszczonego. Powojenne losy sztandarów z roku 1916 i 1937 nie są dotychczas znane.

Widoczną na rysunku replikę wykonano w 1983 roku.

Kopia jak i oryginał ma wymiary 150 cm na 150 cm, wykonana została z sukna w kolorze amarantowym. Prawa i lewa strona płata ma ten sam rysunek: biały orzeł w koronie (wzorowany na orle z wieży poznańskiego ratusza z roku 1783), z lilijką harcerską na piersi.

Źródło: Sztandary Harcerskie na Ziemi Wielkopolskiej w 80-leciu Ruchu Harcerskiego. Część I – Okres zaboru pruskiego i II Rzeczypospolitej, oprac. Józef Derda, “Sprawozdania Komisji Historycznej Chorągwi Wlkp.”, seria II, zeszyt 4, Poznań 1995, s. 17.

 

 

 

 

 

Tablica pamiątkowa poświęcona Harcerkom i Harcerzom czasu okupacji niemieckiej, usytuowana na murze w krużganku Kościoła Ojców Dominikanów Poznaniu przy al. Niepodległości.

Odsłonięta i poświęcona w dniu 29 września 1984 roku.

Tablicę o wymiarach 125 cm na 180 cm wykonano z granitu, z inicjatywy grona Szaroszeregowego Kombatantów, a ufundowana została przez osoby indywidualne i prywatne zakłady pracy.

Źródło: Harcerskie Miejsca Pamięci. Metryka nr 10 z 1988 r., oprac. phm. Wiesław Kubiak, Zbiór Archiwalny Komisji Historycznej Chorągwi Wlkp.

Harcerskie Miejsca Pamięci Chorągwi Poznańskiej ZHP w oprac. J. Derdy, D. Więcek, “Sprawozdania Komisji Historycznej”, seria II, zeszyt 3, Poznań 1990, s.90.

 

 

Tablica poświęcona Harcerzom Poznańskiej Piątki, umieszczona w hollu przed furtą Klasztoru Ojców Karmelitów Bosych w Poznaniu przy ul. Działowej 25.

Tablica o wymiarach 50 cm na 35 cm, odlana z brązu z inicjatywy dha phm Michała Juszczaka, a ufundowana została przez grono druhen i druhów “Poznańskiej Piątki”.

W zapisie na listkach ornamentu umieszczono daty szczególnie ważne w historii Poznańskiej Piątki.

Źródło: Harcerskie Miejsca Pamięci. Metryka nr 71 z 1990 r., oprac. phm. Zenon Wechman, Zbiór Archiwalny Komisji Historycznej Chorągwi Wlkp.

Harcerskie Miejsca Pamięci Chorągwi Poznańskiej ZHP w oprac. J. Derdy, D. Więcek, “Sprawozdania Komisji Historycznej”, seria II, zeszyt 3, Poznań 1990, s.100.

 

 

powrót