Związek Harcerstwa Polskiego

KOMISJA HISTORYCZNA

CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamy zaszczyt zaprosić Was na naszą stronę internetową. Pragniemy w ten sposób udostępnić większej ilości zainteresowanych nasze materiały, udoskonalić łączność pomiędzy Komisją Historyczną Chorągwi a jednostkami organizacyjnymi naszego Związku, systematycznie wyposażanymi w nowoczesne środki komunikacji elektronicznej, a także usprawnić dwustronny obieg informacji i materiałów dotyczących współczesnych i historycznych zdarzeń.

Przedstawiać będziemy bieżącą pracę Komisji, prezentować w formie elektronicznej cenniejsze pozycje posiadanych zbiorów archiwalnych. Pragniemy również w przyszłości wydawać materiały na płytach CD. Życząc wiele korzyści z łączności internetowej i przedstawianych materiałów, prosimy o współpracę w zakresie informacji o nowych - nie znanych archiwaliach, a także ich udostępnienie. Taka współpraca wzbogaci naszą wspólną wiedzę dotyczącą działań i historii ruchu skautowego i harcerskiego na terenie naszej Chorągwi.